Milovat

Proč lidé ve svém životě potřebují lásku?

Proč lidé ve svém životě potřebují lásku?

Co je láska?

Merriam Webster definuje lásku jako „silnou náklonnost k druhému vycházejícímu z příbuzenských nebo osobních vazeb, přitažlivost na základě sexuální touhy a náklonnost a něhu pociťovanou milenci“. Láska má mnoho podob.

Existuje láska mezi rodičem a dítětem, bratry a sestrami, nebo láska, kterou člověk dává zvířeti nebo předmětu. V zásadě jde o to, že každý nevyhnutelně buď něco miluje, nebo někoho.

Co děláme s láskou

Lidé vytvářejí lásku ze silných osobních svazků. Láska nám dává jistotu, že na světě nejsme sami. Z širšího hlediska láska řídí svět kolem nás. Lidé milují peníze a to jim vytváří motivaci k tvrdší práci a podnikání. V menším měřítku přežíváme jako děti kvůli lásce, kterou nám poskytují naši rodiče nebo pečovatelé. Láska je (obvykle) to, jak jsme všichni stvořeni, takže technicky bychom to neudělali'Bez toho tu nebudu.

Láskou nás řídí tím, co děláme v životě. Nejběžnější věcí, k níž nás láska vede, je najít si partnera a někdy se vdát a mít děti, s nimiž se zase sdílíme o naši lásku. Láska nám dává jistotu, že o nás bude pečováno a bude nám pomáháno v dobách nouze a bude nám poskytována podpora k dosažení cílů.

Maslow's Hierarchie potřeb

Láska je základní lidská potřeba

Láska a sounáležitost jsou součástí Maslowa'hierarchie potřeb. Tato pyramida byla vytvořena na základě Abrahama Maslowa'Pohled na to, co lidé potřebují, aby mohli růst a konečně se setkat se „seberealizací“. Jednou'Jsou splněny fyziologické potřeby, jako je dýchání, voda, jídlo atd. a pocit bezpečí, musí člověk cítit lásku a sounáležitost, aby mohl růst. Myslím, že je to hodně kvůli pohonu, který nám láska dává, abychom dosáhli dalších úrovní úcty a poté byli spokojeni se svými životy.

Láska pochází spíše z fyzického pohonu než z emocionálního. Potřeba milovat v romantickém smyslu vychází ze zvířecího instinktu, který musíme pěstovat a udržovat při životě naši rasu. Máme také přirozený instinkt milovat a starat se o své děti, stejně jako většina ostatních savců, kteří vychovávají své děti, dokud nejsou připravené a schopné se vydat na vlastní pěst.

Bez naplnění pocitu, že někdo miluje nebo miluje něco jiného, ​​nemá člověk motivaci něco dosáhnout. Když lidé nemají ve svém životě motivaci, snaha uspokojit základní potřeby není tak silná a nemůže dojít k seberealizaci. I lidé mimo společnost potřebují milovat a k něčemu patřit, než dosáhnou úcty a povedou šťastný a motivovaný život.

Miluje v našich životech

V našem životě existuje mnoho druhů milujících svazků, které lze vytvořit různými způsoby, které lze kategorizovat.

Romantická láska:

Láska mezi členy rodiny

Láska osobou k předmětům a zvířatům

Dosažení lásky

Dosáhnout lásky mezi sebou a někým jiným na úrovni pohlavního rozmnožování může být obtížné. Musíte být kompatibilní s jinou lidskou bytostí, abyste mezi sebou a ostatními udrželi udržitelnou lásku.

Láska mezi rodičem a dítětem nebo bratry a sestrami je mnohem jednodušší, protože v těchto typech vztahů se od samého začátku vytváří pouto. Láska mezi romantickými partnery musí vznikat od nuly a musí se o ně starat jinak než o jakýkoli jiný vztah.

Jak přestat nechat lidi tě využívat?
Měli byste vědět, jak si vážit sebe sama, a měli byste také pomáhat ostatním vědět, jak si vás vážit. Ano, mohou nastat situace, kdy vás lidé začnou ...
Po toxickém vztahu budete znovu milovat
Mnozí z nás se uchylují k rostoucímu trní poté, co jsme zraněni. Po tolika letech, kdy jsme takové věci zažili, se to jeví jako nejjednodušší závěr. R...
Krása důsledně otevřeného srdce
Mám kamarádku jménem Lauren. Lauren je pro mě v mnoha ohledech inspirativní, ale zejména jsem v úžasu nad její vytrvalou schopností odrazit se od naru...